Oświadczenie dla gościa

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia, które musi podpisać osoba, która chce skorzystać z parku linowego Na Stoku:

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia, które musi podpisać osoba, która chce skorzystać z parku linowego Na Stoku:

Oświadczam, że:

  1. Zapoznałem się z regulaminem, jest on dla mnie jasny, zrozumiały i będę go przestrzegał.
  2. Zostałem pouczony, jak bezpiecznie poruszać się po przeszkodach w parku linowym „Na Stoku ”.
  3. Przyjąłem do wiadomości, że przejście przez trasę parku linowego jest samodzielne i na własną odpowiedzialność.
  4. Nie będę zgłaszał roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby.
  5. Przyjmuję do wiadomości, że park linowy jest celowym zbiorem przeszkód gdzie przy braku sprawności lub własnej nieuwagi mogę wyrządzić krzywdę sobie, lub innym.